Zorg algemeen

Zorg binnen ISW Hoogeland is een onderdeel van het locatiebeleid.
Zorg verlenen aan leerlingen gebeurt op verschillende niveaus.
De aansturing van de zorg gebeurt door de zorgcoördinatoren. Dit gebeurt in samenspraak en overleg met de directie van de school.
De uitwerking van de zorg is een verantwoording van alle betrokken partijen binnen en buiten de school.
 
Zorg binnen het onderwijs is een proces dat voortdurend in ontwikkeling is. Protocollen en kaders worden jaarlijks opnieuw bekeken en eventueel bijgesteld aan de veranderingen in het werkveld.
 
Onder de hiernaast geplaatste groene kopjes wordt de zorg binnen Hoogeland nader toegelicht.