Ouderparticipatie

De ouderparticipatie ofwel ouderbetrokkenheid is de inbreng van ouders/verzorgers in het onderwijs ten behoeve van de leerlingen van ISW Hoogeland.  Voor ouders die geïnteresseerd zijn in de school als geheel, zijn zaken als: kwaliteit van het onderwijs, onderwijsklimaat, de visie van de school en hun doelstellingen, belangrijke zaken. Deze ouders kunnen hierover meepraten en in de praktijk wordt dat gerealiseerd doordat ouders zitting (kunnen) hebben in de oudercommissie, ouderraad, locatieraad en medezeggenschapsraad.

 

De ouderparticipatie bij ISW Hoogeland is als volgt opgebouwd:

· ouders/verzorgers van leerlingen ISW Hoogeland

· klassenouders

· ouderraad

· oudercommissie

· locatieraad

· medezeggenschapsraad.

 

Als ouders verantwoordelijk zijn over de totale opvoeding van hun kind moeten zij ook de gelegenheid krijgen om invloed uit te oefenen op het onderwijs aan hun kind. Binnen de ouderparticipatie van ISW Hoogeland geven wij u de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken.