Jaarboekje

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle leerlingen een jaarboekje. Elke locatie heeft haar eigen versie. In het algemene gedeelte treft u informatie aan over zaken die gelden voor de school als geheel. Het tweede deel bevat informatie die te maken heeft met de locatie die de leerling bezoekt. Voor meer details verwijzen wij u naar de schoolgids, die u op internet kunt vinden (www.isw.info). Daar kunt u nog uitgebreider lezen wat de school te bieden heeft. Ik hoop dat dit jaarboekje en de schoolgids u helpen de juiste informatie over onze school te vinden. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Omwille van de leesbaarheid is in dit boekje gekozen voor de term 'ouders'. Hiermee bedoelen we ook de alleenstaande ouder, de verzorger(s) en voogd(en). Waar in deze tekst 'hij' wordt geschreven, kan uiteraard ook 'zij' worden gelezen.

C. van Dalen, Algemeen directeur

Hier is het school jaarboekje van ISW Hoogeland is binnenkort te downloaden:

School jaarboekje ISW Hoogeland