Het technasium

Technasium is een onderwijsvorm wat een aantal jaren geleden is geïntroduceerd door Boris Wanders en Judith Lechner (Groningen). In deze onderwijsvorm werken scholen samen in een netwerk van VO scholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven. Het woord technasium klinkt als Gymnasium voor techneuten en dat is ook de lading die gedekt moet worden: een onderwijsvorm voor leerlingen met interesse in en aanleg voor de praktische natuurwetenschappelijke richting.

Medio 2009 waren er 41 technasium scholen en waren er nog eens 19 scholen in voorbereiding. De Stichting streeft er naar om met tussen de 70 en 100 scholen een landelijke dekking te realiseren. Technasium is inmiddels een beschermd merk en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Onderzoek en Ontwerpen (O&O) is door het ministerie van OCW erkend als examenvak voor Technasia.
Inmiddels heeft ook Zuid-Holland een eerste netwerk.
Het ISW is een van de scholen die op 21 juni 2011 het predicaat technasium heeft ontvangen.
De volgende scholen zitten in dit netwerk:
- Christelijk Lyceum Delft uit Delft
- CSG Willem de Zwijger uit Schoonhoven
- ISW Hoogeland uit Naaldwijk
- Melanchton uit Bergschenhoek
- Northgo College uit Noordwijk
Wanneer een school een technasium wil oprichten, verloopt de accreditatie via de Stichting Technasium. De Stichting Technasium ziet toe op de invulling van het onderwijskundig concept en de door hen gestelde eisen en randvoorwaarden.

 
 
De doelstellingen en randvoorwaarden worden hieronder omschreven:
1. Het vak Onderzoek en Ontwerpen aanbieden als eindexamenvak
Onderzoek en ontwerpen (O&O) wordt aangeboden vanaf klas 1 en afgerond als praktisch schoolexamen. Het nieuwe examenvak vormt het hart van het Technasium. De theorie die bij de reguliere vakken op niveau wordt aangeboden, wordt door het vak O&O verbonden door reële en uitdagende projectopdrachten uit de praktijk.
2. De didactiek richten op denken en doen
Het onderwijsprogramma van het technasium verwacht van leerlingen dat zij hun verstand, creativiteit en nieuwsgierigheid aanspreken en inzetten. Leerlingen van het technasium werken altijd in een team en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun prestatie: ze werpen vragen op, onderzoeken en leggen verbanden tussen theorie en praktijk.
3. Samenwerken met beroepspraktijk en vervolgopleidingen
Het technasium geeft leerlingen ruim de mogelijkheid om de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van een keuze voor een studie of beroep in de wereld van de techniek te ervaren. De opdrachten zijn afkomstig van bedrijven en instellingen uit de omgeving van de school. Het werken aan echte problemen en het zoeken naar serieuze oplossingen zorgen voor extra motivatie.
4. Een werkplaats inrichten
Een technasium beschikt over ruimte(s) waarin leerlingen kunnen onderzoeken en ontwerpen. De werkplaats is zowel tijdens als buiten lestijd toegankelijk.
5. Een technasiumcultuur ontwikkelen
Een technasium ontwikkelt een herkenbare cultuur. Die cultuur is onder andere te herkennen aan tal van activiteiten, gericht op de moderne wereld van wetenschap en techniek.
Voor meer informatie kunt u terecht op site van het technasium.