Handleiding Magister leerlingen

Op de locatie Hoogeland kunnen  leerlingen inzage krijgen in de cijfers en absenties via ons administratiesysteem Magister. Je kan magister bereiken via https://isw.swp.nl
De handleidingen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn via deze pagina te raadplegen.
Ze staan in pdf formaat.
 
De leerlingenhandleiding is te raadplegen door hier te klikken.

ISW Hoogeland
mavo | havo | vwo

Bezoekadres:
Locatie Hoogeland
Professor Holwerdalaan 54-56
2672 LD Naaldwijk
T (0174) 62 89 61
F (0174) 62 09 53
E hoogeland@isw.info
I www.isw.info/hoogeland