Handleiding Magister

Op de locatie Hoogeland kunnen  leerlingen inzage krijgen in de cijfers en absenties via ons administratiesysteem Magister. Je kan magister bereiken via https://isw.magister.net
 
 

ISW Hoogeland
mavo | havo | vwo

Bezoekadres:
Locatie Hoogeland
Professor Holwerdalaan 54-56
2672 LD Naaldwijk
T (0174) 62 89 61
F (0174) 62 09 53
E hoogeland@isw.info
I www.isw.info/hoogeland