Directie en teamleiders

Directie
Locatiedirecteur ISW Hoogeland
Dhr. J. Versloot
T (0174) 62 89 61
E vst@isw.info

Plv. Locatiedirecteur ISW Hoogeland
Dhr. P.J.M. van der Knaap
T (0174) 62 89 61
E kna@isw.info

Teamleiders
Een teamleider geeft les en coördineert zaken rondom het team en de leerlingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Indien nodig overlegt de teamleider met de zorgcoördinator.

Leerjaar mavo 1 | 2
Mw. M.J.M.H.W. Phoelich
T (0174) 62 89 61
E phh@isw.info

Leerjaar mavo 3 | 4
Dhr. M. Verweij
T (0174) 62 89 61
E vey@isw.info

Leerjaar havo | vwo (Xtra) 1
Mw. drs. E.W. Mulder-van Franeker
T (0174) 62 89 61
E mdr@isw.info

Leerjaar havo 2 | 3
Dhr. drs. G.G.C.J. Schuurman
T (0174) 62 89 61
E smn@isw.info

Leerjaar vwo 2 | 3
Dhr. G.J. Weijer
T (0174) 62 89 61
E wer@isw.info

Leerjaar havo 4 | 5
Dhr. J. Koch
T (0174) 62 89 61
E kch@isw.info

Leerjaar vwo 4 | 5 | 6 
Mw. Ir. M. Racké-Wubben
T (0174) 62 89 61
E rac@isw.info