Bijzonder verlof

Om ongeoorloofd verzuim te voorkomen verzoeken wij de ouders om schriftelijk én 2 weken van te voren verzoeken voor buitengewoon verlof aan te vragen bij de locatiedirecteur/teamleider met opgaaf van de reden. Gedurende het schooljaar ontvangen alle ouders geregeld via de leerlingen een overzicht waarin alle op dat moment bekende bijzondere data zijn opgenomen. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen worden verleend. Tijdens schoolexamens wordt geen extra verlof toegekend.

Hieronder is het formulier voor de aanvraag van bijzonder verlof te downloaden:

Formulier bijzonder verlof