Afmelden leerling

Aan de ouders wordt verzocht lesverzuim van leerlingen telefonisch vóór 8.00 uur met opgaaf van reden te melden aan de administratie, telefoon (0174) 62 89 61.
Bij terugkeer op school moet de leerling een briefje met een door de ouder ondertekende hersteldmelding inleveren.
 
Buitengewoon verlof dient schriftelijk én twee weken van tevoren te worden aangevraagd. U wordt dringend verzocht om bij het bespreken van vakanties rekening te houden met de schooldagen van uw kind(eren). In principe is vakantieverlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk, behalve als de aard van de werkzaamheden van de ouders dit noodzakelijk maken. Informatie betreffende de voorwaarden is bij de administratie te verkrijgen.