5 HAVO

Vakken
Aardrijkskunde Lichamelijke opvoeding
Biologie Maatschappijleer
Culturele en kunstzinnige vorming Maatschappijwetenschappen
Duits Management en Organisatie
Economie Natuurkunde
Engels Nederlands
Frans Scheikunde
Geschiedenis Wiskunde A
Informatica Wiskunde B
Kunst (bv) Wiskunde D
Levensbeschouwelijke vorming