Gymnasium/vwo-plus

Met ingang van schooljaar 2015 - 2016 zal op de locatie Gasthuislaan het Gymnasium starten vanaf klas 1.

Het eerste leerjaar gymnasium zal worden gecombineerd met vwo-plus. De leerlingen van gymnasium en vwo-plus zullen dus in klas 1 samen in de klas zitten. Na klas 1 kunnen de leerlingen kiezen voor gymnasium/gymnasium plus of vwo-plus. 

Door het samenvoegen van het gymnasium en vwo-plus in klas 1, kunnen de leerlingen beter uitgedaagd worden op hun niveau. Zij zullen een ander traject volgen dan de havo/vwo-leerlingen. Er zal dieper op de stof ingegaan worden en er zullen meer onderwerpen aan de orde komen. Naast de klassieke talen, Latijn en Grieks, wordt er aandacht besteed aan filosofie en literatuur. Tijdens extra uren zullen de leerlingen onderzoekend aan het werk kunnen gaan of zullen er verbanden tussen vakken gelegd worden. Door dit brede aanbod zullen de leerlingen hun (analytisch) denkvermogen kunnen ontwikkelen en beter voorbereid worden op de Universiteit of Hogeschool.
 
Voor meer informatie: kom naar de Open Avond op 28 januari op de Gasthuislaan om 19.00 uur.
 
 
 

Ben je iemand die meer kan en meer wil?

Durf je trots te zijn op je prestaties?

Heb je een brede belangstelling?

Wil je het hoogst mogelijke diploma halen?

Steek je je neus graag in de cultuur van de oude Grieken en Romeinen?

Kortom wil je uitgedaagd worden, dan ben je geknipt voor de opleiding gymnasium/vwo plus van ISW Gasthuislaan.

Hier vindt u de presentatie die is gegeven op de informatieavonden op de basisscholen over de nieuwe opleiding gymnasium/ vwo-plus.
 
 
 
Schooljaar 2014 - 2015
 
Dit schooljaar draait de vwo-plusklas op volle toeren.
 
 
Hieronder een korte impressie over het vwo-plus zoals het functioneert op dit moment.
 
 
 
 
Kun jij de plusklas aan? Bekijk deze presentatie...
 
De handleiding voor projecten staat hier.
 
En dit is een voorbeeld van een kort verslag naar aanleiding van een project. Let op het gaat om een verslag uit 2012. De presentaties zijn allemaal geweest. Elk jaar plannen we nieuwe projecten en plannen we nieuwe presentatiemomenten. 
 
NB. Het is mogelijk dat het karakter van het vwo-plus iets gaat veranderen komend schooljaar i.v.m. de komst van het gymnasium.