Vragen over het eerste leerjaar

 

Heeft u zelf een vraag aan de opleiding Gasthuislaan, richt uw mail dan aan gasthuislaan@isw.info

Hieronder treft u een overzicht van de meeste gestelde vragen aan de opleiding:

Hoe verloopt de aanmelding van de nieuwe leerlingen?

Nieuwe leerlingen voor het eerste leerjaar worden aangemeld bij de Centrale Directie van ISW via een formulier dat de directeur van de basisschool bezit. U kunt dit via de directeur opsturen. Ook kunt u zelf het formulier downloaden en richten aan:

Centrale Directie van het ISW
Postbus 180
2670 AD Naaldwijk

Waar wordt mijn kind geplaatst ?

Wanneer uw kind een havo en/of vwo-advies heeft van de basisschool en een overeenkomstige score op de Cito of NIO toets, dan wordt het geplaatst in de opleiding aan de Gasthuislaan.

Leerlingen die in de mavo/havo klas komen, worden geplaatst aan de Sweelincklaan.

Leerlingen die in Monster wonen en havo/vwo of mavo/havo gaan volgen, worden geplaatst in het gebouw aan de Madeweg.

Leerlingen die in aanmerking komen voor vwo-plus worden geplaatst aan de Gasthuislaan.

Wat is een mavo/havo-klas?

De mavo/havo-klas is een klas in het eerste leerjaar, waarin leerlingen worden geplaatst van wie met zekerheid vaststaat dat ze kunnen werken op mavoniveau, maar voor wie havoniveau niet uitgesloten lijkt. Een leerling die tijdig aantoont op havoniveau te kunnen en willen functioneren wordt een leertraject aangeboden dat aansluiting op Havo-2 waarborgt.

Wat is een vwo-plusklas?

Voor een uitgebreide beschrijving van vwo-plus verwijzen wij naar de speciale vwo-pluspagina op deze website (zie Algemene info => algemeen => VWO PLUS).

Kunnen nieuwe leerlingen aangeven bij welke kinderen ze in de klas willen ?

Ja, dat is mogelijk wanneer de leerlingen geplaatst zijn. Ze krijgen na de plaatsing een uitnodiging thuisgestuurd voor de kennismakingsmiddag. Hierbij zit een formulier waarop leerlingen aan kunnen geven bij welke leerling ze graag in de klas willen komen (maximaal 1 naam). Ook kan aangegeven worden bij welke leerling ze niet in de klas willen komen. (maximaal 1 naam)

Is er nog een speciale middag voor de zomervakantie waarop nieuwe leerlingen op school worden rondgeleid?

Ja, die middag waarop de leerlingen van de basisschool hun klassenindeling horen en hun mentor/mentrix leren kennen vindt plaats in de laatste schoolweken. Ook wordt dan kennisgemaakt met de assistent-mentoren van hun klas. Iedere aangemelde leerling ontvangt hiervoor een uitnodiging thuis.

Wat moet ik aanschaffen voor mijn kind als het naar ISW gaat?

Tijdens de kennismakingsmiddag wordt informatie verstrekt over de benodigde materialen. Die leermiddelen kunnen in de winkel worden gekocht, of via www.vandijk.nl  worden besteld.

Voor alle ISW-leerlingen geldt dat zij bij aanschaf van leermiddelen (geen boeken) in de Westlandse Bruna-boekwinkels een vaste korting krijgen van 10%. Deze korting geldt telkens voor een heel schooljaar, op vertoon van de leerlingpas. Nieuwe leerlingen ontvangen een kortingsbon bij de kennismaking op school.

Is er een werkweek voor het eerste leerjaar ?

Ja, de nieuwe leerlingen gaan een aantal dagen in september met elkaar op stap onder begeleiding van hun mentoren, assistent-mentoren en docenten. Ze verblijven in een onderkomen van de Stichting Jeugdbuitenverblijven in Noordlimburg.  Hoe een en ander in zijn werk gaat, wordt nader bekend gemaakt.

Hoeveel Euro bedraagt de prijs van de werkweek?

De prijs bedraagt ongeveer € 110 (dat is inclusief vervoer, onderdak en maaltijden, reisverzekering en annuleringskosten). Het bedrag moet voor 1 augustus zijn overgemaakt op rekening nummer 37.32.50.347 t.n.v. "ISW inzake werkweken en excursies"  onder vermelding van de naam van de leerling en de klas waarin hij of zij is geplaatst.

Zijn werkweken verplicht voor de leerlingen?

Ja, wanneer u een leerling inschrijft op onze opleiding is het deelnemen aan een werkweek verplicht. De werkweek is van groot belang voor de onderlinge kennismaking en voor het leren samenwerken.
Eventuele verhindering (bijv. in verband met problemen op medisch terrein) moeten in een vroeg stadium worden besproken met de teamleider voor het eerste leerjaar, de heer A.J. Putter.