Blessures

 

Wij onderscheiden 2 soorten blessures: de kortdurende en de langdurige blessure. Voor beiden hebben we een aantal afspraken:

Kortdurende blessures

  • De leerling meldt zich voor de les met een briefje van zijn/ haar ouders.
  • De leerling heeft in principe zijn spullen bij zich, zodat bij een specifieke blessure in overleg met de docent gedeeltes van de les wél meegedaan kunnen worden.
  • De leerling helpt de docent tijdens de les (fluiten, hulpverlenen, etc.) wanneer actief meedoen absoluut niet mogelijk is.

Langdurige blessure :

  • De leerling meldt zich bij de docent LO met een brief van zijn/ haar ouders.
  • De docent LO bespreekt het te volgen traject met de leerling.
  • Onderbouw: De docent LO beslist samen met de mentor welke afspraken er gemaakt worden. De leerling krijgt eventueel een vervangende opdracht van de docent LO.
  • Bovenbouw: De docent LO stuurt de leerling naar de teamleider. Vanaf dat moment wordt het te volgen traject door docent LO in overleg met de teamleider bepaalt. Aan de hand van de ernst van de blessure wordt bepaald of de vrijstelling tijdelijk, dan wel voor de rest van het schooljaar geldt. Eventueel krijgt de leerling een vervangende opdracht van de docent LO.