Kunstwerken in de school

Opening kunstwerken

Op zaterdag 15 november 2003 heeft de toenmalige wethouder van Onderwijs van de gemeente 's-Gravenzande, Mw. T.Post, de kunstwerken geopend die in het kader van de nieuwbouw in het gebouw aan de Gasthuislaan zijn geplaatst.


HET ISW BEZIELD MET KUNST

Op zaterdag 15 november a.s. is door mevrouw T. Post, wethouder cultuur van de gemeente ’s-Gravenzande, om 13.30 uur de officiële onthulling verricht van de kunstwerken van Saskia Jansen, Bastienne Kramer en Hannes Wallrafen voor het ISW ’s-Gravenzande aan de Gasthuislaan.Voorgeschiedenis
Omdat de gemeente s’-Gravenzande de zogenaamde percentageregeling kent, mocht het ISW ’s-Gravenzande ter gelegenheid van de nieuwbouw (2001) een bedrag uit de bouw reserveren voor kunst. De kunstcommissie, bestaande uit een aantal vakleerkrachten, de directeur en een gemeenteambtenaar, stortte zich met enthousiasme in het avontuur van een ambitieus kunstproject. in te lokken.

Hannes Wallrafen deed dit door de leerling de hoofdrol te geven in zijn geënsceneerde foto’s.
Meerdere fotosessies op het strand en in de gymzaal mondden uit in een drietal panoramische foto’s van ca. 4 m. breed, 30 cm hoog, geplaatst in een lichtbak. De omgeving (zee, strand), gecombineerd met een belangrijke bezigheid van de Westlandse leerling, namelijk sport, levert herkenbare maar nieuwe beelden op voor de studieruimten in de gangen van de school. De verlichte foto’s maken de werkplekken heel aangenaam.

Saskia Janssen heeft de leerlingen laten figureren in een aantal ongewone acts die zij vervolgens heeft gefotografeerd. Midden tussen de kassen in het Westland vormen de leerlingen met elkaar een compositie, een levende sculptuur en een portret. Het klinkt wat vreemd wellicht, maar Saskia Jansen heeft de leerlingen ‘gebruikt’ als verf voor een schilderij. Het was een bijzondere ervaring voor hen. Drie wandvullende foto’s van ca. 2 x 2,5 m zijn geplaatst in de trappenhuizen die in de school een druk verkeerspunt vormen. Een dagelijkse blik op de ‘walls of fame’ maakt steeds opnieuw de tongen los.
Bastienne Kramer heeft eerst door middel van een aantal lessen de leerlingen betrokken in de wereld van de kunst, haar kunst. Leerlingen kregen de opdracht om een letterlijke bijdrage te leveren aan de beelden die zij voor de school heeft gemaakt. Twee figuren staan op onverwachte, maar heel geïntegreerde plekken in het gebouw. Hun ‘tweelingbroer of –zus’ staat hier recht tegenover, maar dan buiten het gebouw. Ze spiegelen elkaar. Vier beelden vormen samen CLUB, de titel van het werk. Ze lijken uit den vreemde te zijn gekomen. Ze zijn wat oversized bovendien. De beelden binnen zijn van keramiek en in uitbundige kleuren geglazuurd. De beelden buiten (nog niet gereed in november) worden van gietijzer en hebben eenzelfde kleur als de roodbruine gevel van het gebouw. De teksten in de huid van deze beelden komen van de leerlingen. In de pauzes vormen zij onderdeel van de leerlingen-populatie. Als de school uit is, blijven ze als wachters op het plein achter en zijn ze gericht naar de buurt.
Het kunstproject werd in opdracht van de school gerealiseerd en is tot stand gekomen in het kader van de Regeling Projecten op het gebied van Beeldende Kunst en Vormgeving Nederland van de Mondriaan Stichting. Onder deze regeling vallen ook Kunstprojecten Onderwijs.
De Mondriaan Stichting, het stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten te Amsterdam, heeft het project financieel ondersteund.
Kunst en Bedrijf BV te Amsterdam heeft de opdracht geadviseerd en begeleid.


Zie voor de foto's van de plaatsing van de beelden buiten laatste kunstwerken