Unitraad

In het kader van de medezeggenschap is er een unitraad, waarin ouders, leerlingen en docenten van ISW West zitting hebben. Vanuit de unitraad worden leden afgevaardigd naar de overkoepelende medezeggenschapsraad van het gehele ISW. Op dit moment wordt er in overleg met de Medezeggenschapsraad gewerkt aan de invulling, binnen de nieuwe WMS (Wet Medezeggenschap Scholen), van de unitraad en het reglement. Het gaat dan o.a. om de (mede)zeggenschap en de samenstelling van de raad.