Duits

Duits is in de onderbouw havo en vwo in klas 2 en 3 verplicht.

In deze twee leerjaren wordt de basis voor een goede beheersing van de taal gelegd. Zonder woordjes en grammatica leren lukt dat natuurlijk niet! Maar we maken de lessen Duits ook aantrekkelijk door verschillende media, bv. computer en internet, dvd's, tv-uitzendingen, muziekclips te gebruiken en aan projecten te werken. De lokalen Duits hebben dan ook smartboarden en beamers. Regelmatig maken we gebruik van de computerruimtes op school.

 

We werken op dit moment met de moderne en aantrekkelijke methode Salzgitter heute.

 

In de bovenbouw havo is Duits een keuzevak.

In de bovenbouw vwo moeten de leerlingen een keuze maken tussen Duits en Frans in het gemeenschappelijke deel.

Leerlingen die in de bovenbouw voor Duits kiezen, leggen een volwaardig examen af. Dat betekent dat alle vaardigheden (lezen, kijk/luisteren, spreken en schrijven) aan bod komen en ook getoetst worden.

Natuurlijk maken we ook in de bovenbouw gebruik van de verschillende media.

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen de leerlingen o.a. les van twee docenten met Duits als moedertaal.

In vwo 5 hebben de leerlingen de mogelijkheid om aan een uitwisseling met een school in Duitsland deel te nemen. Zij hebben dan intensief via mail, chat en skype contact met de Duitse partner. Het hoogtepunt zijn natuurlijk de twee weken waarin de leerlingen bij elkaar op bezoek gaan: een week in Nederland en een week in Duitsland.