Decanaat

Vanaf de vierde klas havo en vwo volgen de leerlingen niet meer alle vakken. In de derde klas zullen deze leerlingen een studieprofiel (havo) of een bepaalde studiestroom (vwo) moeten kiezen. Die profielen worden gekozen met het oog op de mogelijkheden die leerlingen hebben en de gewenste studierichting.
Om de loopbaanoriëntatie zo goed mogelijk te begeleiden heeft onze school twee decanen. De beroepskeuzebegeleiding begint in feite al in de tweede klas. De taak van het decanaat is de leerlingen te helpen bij de keuze van hun studieprofielen en hun studierichting of hun beroep.
 
De decanen voeren in de loop van de jaren een aantal gesprekken met de leerlingen over hun keuzes. Ze hebben hierin een begeleidende taak, maar zijn zeker niet degenen die beslissen wat de leerling moet doen. Ze zijn begeleider van het keuzeproces en zullen proberen de leerling zijn of haar weg te laten vinden in de vervolgopleiding en/of de maatschappij. De leerling zal daarom zelf actief moeten zijn in de keuzeprocessen. Het studieprofiel zal natuurlijk afgestemd moeten zijn op de keuzerichting van de studie. Ook in dit belangrijke aspect van het schoolleven moet er een samenspel zijn tussen school, leerling en ouders. Bij de decanen kunt u ook terecht met vragen over de rijksstudietoelagen en toelatingseisen voor bepaalde studierichtingen. U kunt hen overdag telefonisch raadplegen op school. Daarnaast zijn ze actief op informatieavonden van bepaalde leerjaren.
 
De decanen op onze school zijn:
  • de heer drs. J.H.A. Padmos
  • mevr. M. van Gelder

 

Voor leerlingen van onze school vanaf klas 3 en hun ouders is er een speciale website waarop met behulp van een wachtwoord kan worden ingelogd.