Counselors

 

 

 

 

Onze school heeft drie vertrouwensdocenten, die in eerste instantie de opvang verzorgen van leerlingen die geconfronteerd worden met o.a. pesten, geweld, discriminatie, faalangst, somberheid, eetstoornissen, onplezierige thuissituatie, ongewenste intimiteiten en verslavingen.

In een scholengemeenschap is er dagelijks contact met veel verschillende personen, medeleerlingen, docenten, conciërges, administratiepersoneel en onderwijsassistenten. Bijna altijd gaat dat onderling gewoon goed. Soms zijn er kleine kwesties met één van die personen, maar dat geeft bijna nooit echt problemen. Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij de leerprestaties beïnvloed worden door psychische en /of emotionele problemen, dan is het goed voor de leerlingen dat zij weten bij wie zij terecht kunnen.

 

Vertrouwensdocenten zijn door de school aangesteld om leerlingen van de school te helpen en te begeleiden bij alles wat te maken heeft met bovenstaande problematiek. Zij zijn de eerste personen die aan het werk gaan met de leerling en indien zij geen adequate hulp kunnen bieden, verwijzen naar de juiste instantie. De vertrouwensdocenten die zijn aangesteld hebben hiervoor een opleiding gevolgd.

 

Het afgelopen schooljaar hebben wij leerlingen begeleid die te maken hadden met de volgende problematiek: pestgedrag, problemen na of tijdens scheiding van de ouders, faalangst, automutilatie en eetstoornissen. Sommige leerlingen zijn doorverwezen naar de school maatschappelijk werkster of de psycholoog.

 

Sommigen worden opgenomen in het zorgteam, dat bestaat uit politie, bureau jeugdzorg, schoolarts, algemeen maatschappelijk werk, school maatschappelijk werk, jongerenwerk, en de zorgcoördinatoren van 2 locaties en/of andere instanties.

 

De leerlingen kunnen schriftelijk contact zoeken via het postvak met de vertrouwensdocenten of via het school/mailadres.

 

De vertrouwenspersonen zijn :

 

  • De heer G. van Bergenhenegouwen (Duits)
  • De heer E.Dullaart (Geschiedenis)
  • Mevrouw M.S.Keulemans (Biologie en Verzorging )

 

De zorgcoördinator bij ons op school is mevrouw Omvlee.