Afmelden leerling


Leerlingen die op een reguliere lesdag de lessen niet kunnen bijwonen, moeten voor 09.00 uur van die lesdag met opgaaf van redenen worden afgemeld via telefoonnummer 0174 445580.
Leerlingen die les krijgen op de Madeweg, moeten worden afgemeld via het telefoonnummer 0174 24 78 38

Voor leerlingen die ziek worden gemeld voor een toets die meetelt in het schoolexamen van de Tweede Fase geldt een bijzondere regeling. Zie daarvoor het PTA.
Dit geldt ook voor een voortgangstoets in het kader van de Tweede Fase.

Leerlingen moeten in ieder geval voor het begin van de toets worden afgemeld.

Voor het aanvraagformulier voor vrijstelling schoolbezoek klik hier
Voor het formulier vakantieverklaring werkgever klik hier