VWO 5

 Op deze pagina staan de PTA's van VWO 5 voor de cursus 2013-2014

Reglement en vakken
Voor de leerlingen geldt dat ze kennis moeten nemen van het examenreglement inclusief de bevorderingsregeling naar vwo-6.
In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar "schoolweek."
Door hier te klikken krijg je een overzicht van de bijbehorende data.
(voor toetsmomenten geldt echter altijd het repetitierooster)

In het volgende overzicht staan beklangrijke data voor dit cursusjaar 


Klik op de onderstaande vakken voor een overzicht van dat betreffende vak.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijk deel
Godsdienst
Nederlands
Engels
Duits
Frans
Latijn (gymnasium)
CKV
Lichamelijke opvoeding

ANW (afgerond in leerjaar 4) zie PTA vorige cursus
Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) zie PTA vorige cursus

Leerlingen met profiel C& M
Kunst (algemeen)
Kunst (beeldende vorming)
Kunst (muziek)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
wiskunde C (keuze)
wiskunde A (keuze)
Frans
DuitsLeerlingen met E& M
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A

Leerlingen met N & G
Aardrijkskunde (keuze)
Biologie
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze)

Leerlingen met N& T
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Wiskunde D

Vrije ruimtevakken
BSM
Informatica
Economie
Filosofie
M&O
Frans
Duits
Wiskunde D