Vwo 4

Op deze pagina staan de nieuwe PTA's van VWO 4 voor de cursus 2013-2014

Voor alle leerlingen geldt dat ze het examenreglement moeten kennen, inclusief de bevorderingsregeling naar VWO 5.

In het PTA wordt bij toetsen verwezen naar "schoolweek."
Door hier te klikken krijg je een overzicht van de bijbehorende data.
(voor toetsmomenten geldt echter altijd het repetitierooster)

In het volgende overzicht staan belangrijke data voor dit cursusjaar

Op deze pagina vind je een overzicht van alle toetsen die je dit cursusjaar moet maken.
Klik op de onderstaande vakken voor een overzicht van dat betreffende vak. Het PTA moet wettelijk voor 1 oktober aan de leerlingen worden meegedeeld.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Latijn (gymnasium)
ANW
Maatschappijleer
CKV
Lichamelijke opvoeding

Leerlingen met profiel C& M
Kunst (algemeen)
Kunst (beeldende vorming)
Kunst (muziek)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
wiskunde C (keuze)
wiskunde A (keuze)

Leerlingen met E& M
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A

Leerlingen met N & G
Aardrijkskunde (keuze)
Biologie
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze)

Leerlingen met N& T
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B
Wiskunde D

Vrije ruimtevakken
BSM
Informatica
Economie
Filosofie
M&O
Frans
Duits
Wiskunde D