Havo 5

HAVO-EINDEXAMENJAAR 2013 - 2014

Voor alle leerlingen geldt dat zij het examenreglement moeten kennen.Dat geeft namelijk de regels en voorwaarden van het schoolexamen en het centraal examen.

De handleiding voor het profielwerkstuk kun je ook hier downladen.

Er is ook een overzicht van belangrijke data voor havo-kandidaten beschikbaar.

Het examenrooster voor 2014 kun je vinden op de site van het Ministerie.

De toegestane hulpmiddelen vind je ook op die site: hulpmiddelen.

Voor de toetsen van elk vak afzonderlijk moet je de pagina per vak aanklikken. Klik op de onderstaande vakken voor een overzicht van dat betreffende vak.


Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Engels
Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer en godsdienst (zijn reeds afgerond in havo-4) Deze vakken tellen mee in het combinatiecijfer.
CKV (is reeds afgerond in havo-4)


Leerlingen met profiel C& M
Kunst (algemeen) is onderdeel van beeldende vorming en van muziek) 
Kunst (beeldende vorming)
Kunst (muziek)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Duits

Leerlingen met E& M
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Wiskunde A

Leerlingen met N & G
Aardrijkskunde (keuze)
Biologie
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze)

Leerlingen met N& T
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde B

Vrije ruimtevakken
BSM
Informatica
Economie
M&O
Frans
Duits
Wiskunde A