Vwo_5

Op deze pagina staan  de PTA's van VWO 5 voor de cursus 2009-2010

Reglement en vakken
Voor de leerlingen geldt dat ze kennis moeten nemen van het examenreglement en de bevorderingsregeling naar vwo-6.
Klik op de onderstaande vakken voor een overzicht van dat betreffende vak.

Voor alle leerlingen gelden de vakken uit het gemeenschappelijk deel
Godsdienst
Nederlands  
Engels
Duits
Frans
Latijn (gymnasium)  
CKV
Lichamelijke opvoeding 

ANW (afgerond in leerjaar 4) zie PTA vorige cursus
Maatschappijleer (afgerond in leerjaar 4) zie PTA vorige cursus

Leerlingen met profiel C& M
Kunst (algemeen) 
Kunst (beeldende vorming)   
Kunst (muziek)   
Geschiedenis
Aardrijkskunde
wiskunde C

Leerlingen met E& M
Aardrijkskunde
Geschiedenis  
Economie  
Wiskunde A  

Leerlingen met N & G
Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie 
Natuurkunde (keuze)
Scheikunde 
Wiskunde A (keuze) 
Wiskunde B (keuze) 

Leerlingen met N& T
Biologie 
Natuurkunde 
Scheikunde
Wiskunde B 
Wiskunde D  

Vrije ruimtevakken
Informatica  
Economie 
Filosofie 
M&O 
Frans 
Duits 
Wiskunde A   
Wiskunde D