Havo_4

Op deze pagina staan de PTA's van havo-4. Elke leerling moet ook  het examenreglement goed bestuderen en kennen.  

Wie snel wil kennis nemen van de bevorderingsnormen Havo-4 klikt hier.

Algemeen deel
Godsdienst
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
CKV
Lichamelijke opvoeding

Leerlingen met profiel C& M
Kunst (algemeen)( hoeft niet in havo-4)

Kunst (beeldende vorming)
Kunst (muziek)
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Frans
Duits

Leerlingen met E& M
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie  
Wiskunde A 

Leerlingen met N & G
Aardrijkskunde (keuze) 
Biologie  
Natuurkunde (keuze)  
Scheikunde
Wiskunde A (keuze)
Wiskunde B (keuze)

Leerlingen met N& T
Biologie  
Natuurkunde  
Scheikunde
Wiskunde B

Vrije ruimtevakken
Informatica   
M&O
Frans
Duits
Wiskunde A
Wiskunde D